تفکر قرآنی

سلسله جلسات تفکر قرآنی

۱۲ مطلب با موضوع «تفکر قرآنی» ثبت شده است

جلسه یازدهم تفکر قرآنی استاد نجاتبخش

برای دریافت صوت این جلسه به ادامه مطلب بروید.

 

 


ادامه مطلب...
۲۶ اسفند ۹۹ ، ۱۴:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه دهم تفکر قرآنی استاد نجاتبخش

برای دریافت صوت این جلسه به ادامه مطلب بروید.

 

 


ادامه مطلب...
۱۹ اسفند ۹۹ ، ۱۴:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه نهم تفکر قرآنی استاد نجاتبخش

برای دریافت صوت این جلسه به ادامه مطلب بروید.

 

 


ادامه مطلب...
۱۲ اسفند ۹۹ ، ۱۴:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه هشتم تفکر قرآنی استاد نجاتبخش

برای دریافت صوت این جلسه به ادامه مطلب بروید.

 

 


ادامه مطلب...
۰۷ بهمن ۹۹ ، ۱۴:۰۰ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه هفتم تفکر قرآنی استاد نجاتبخش

برای دریافت صوت این جلسه به ادامه مطلب بروید.

 

 


ادامه مطلب...
۳۰ دی ۹۹ ، ۱۴:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه ششم تفکر قرآنی استاد نجاتبخش

برای دریافت صوت این جلسه به ادامه مطلب بروید.

 

 


ادامه مطلب...
۲۳ دی ۹۹ ، ۱۴:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه پنجم تفکر قرآنی استاد نجاتبخش

برای دریافت صوت این جلسه به ادامه مطلب بروید.

 

 


ادامه مطلب...
۰۲ دی ۹۹ ، ۱۴:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه چهارم تفکر قرآنی استاد نجاتبخش

برای دریافت صوت این جلسه به ادامه مطلب بروید.

 

 


ادامه مطلب...
۲۹ آذر ۹۹ ، ۱۴:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه سوم تفکر قرآنی استاد نجاتبخش

برای دریافت صوت این جلسه به ادامه مطلب بروید.

 

 


ادامه مطلب...
۱۸ آذر ۹۹ ، ۱۴:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه دوم تفکر قرآنی استاد نجاتبخش

برای دریافت صوت این جلسه به ادامه مطلب بروید.

 

 


ادامه مطلب...
۲۷ آبان ۹۹ ، ۱۴:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰