تفکر قرآنی

سلسله جلسات تفکر قرآنی

فتح جان جلسه ششم استاد طاهرزاده

برای دریافت صوت این جلسه به ادامه مطلب بروید.

 

 


ادامه مطلب...
۰۴ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۱:۱۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

فتح جان جلسه پنجم استاد طاهرزاده

برای دریافت صوت این جلسه به ادامه مطلب بروید.

 

 


ادامه مطلب...
۰۱ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۱:۱۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

فتح جان جلسه چهارم استاد طاهرزاده

برای دریافت صوت این جلسه به ادامه مطلب بروید.

 

 


ادامه مطلب...
۳۱ فروردين ۰۰ ، ۱۱:۱۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

فتح جان جلسه سوم استاد طاهرزاده

برای دریافت صوت این جلسه به ادامه مطلب بروید.

 

 


ادامه مطلب...
۳۰ فروردين ۰۰ ، ۱۱:۱۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

فتح جان جلسه دوم استاد طاهرزاده

برای دریافت صوت این جلسه به ادامه مطلب بروید.

 

 


ادامه مطلب...
۲۹ فروردين ۰۰ ، ۱۱:۱۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

فتح جان جلسه اول استاد طاهرزاده

برای دریافت صوت این جلسه به ادامه مطلب بروید.

 

 


ادامه مطلب...
۲۸ فروردين ۰۰ ، ۱۱:۱۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه یازدهم تفکر قرآنی استاد نجاتبخش

برای دریافت صوت این جلسه به ادامه مطلب بروید.

 

 


ادامه مطلب...
۲۶ اسفند ۹۹ ، ۱۴:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه دهم تفکر قرآنی استاد نجاتبخش

برای دریافت صوت این جلسه به ادامه مطلب بروید.

 

 


ادامه مطلب...
۱۹ اسفند ۹۹ ، ۱۴:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه نهم تفکر قرآنی استاد نجاتبخش

برای دریافت صوت این جلسه به ادامه مطلب بروید.

 

 


ادامه مطلب...
۱۲ اسفند ۹۹ ، ۱۴:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه هشتم تفکر قرآنی استاد نجاتبخش

برای دریافت صوت این جلسه به ادامه مطلب بروید.

 

 


ادامه مطلب...
۰۷ بهمن ۹۹ ، ۱۴:۰۰ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰