تفکر قرآنی

سلسله جلسات تفکر قرآنی

جلسه هفتم تفکر قرآنی استاد نجاتبخش

برای دریافت صوت این جلسه به ادامه مطلب بروید.

 

 


ادامه مطلب...
۳۰ دی ۹۹ ، ۱۴:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه ششم تفکر قرآنی استاد نجاتبخش

برای دریافت صوت این جلسه به ادامه مطلب بروید.

 

 


ادامه مطلب...
۲۳ دی ۹۹ ، ۱۴:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه پنجم تفکر قرآنی استاد نجاتبخش

برای دریافت صوت این جلسه به ادامه مطلب بروید.

 

 


ادامه مطلب...
۰۲ دی ۹۹ ، ۱۴:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه چهارم تفکر قرآنی استاد نجاتبخش

برای دریافت صوت این جلسه به ادامه مطلب بروید.

 

 


ادامه مطلب...
۲۹ آذر ۹۹ ، ۱۴:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه سوم تفکر قرآنی استاد نجاتبخش

برای دریافت صوت این جلسه به ادامه مطلب بروید.

 

 


ادامه مطلب...
۱۸ آذر ۹۹ ، ۱۴:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه دوم تفکر قرآنی استاد نجاتبخش

برای دریافت صوت این جلسه به ادامه مطلب بروید.

 

 


ادامه مطلب...
۲۷ آبان ۹۹ ، ۱۴:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه اول تفکر قرآنی استاد نجاتبخش

برای دریافت صوت این جلسه به ادامه مطلب بروید.

 

 


ادامه مطلب...
۲۰ آبان ۹۹ ، ۱۴:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

شروع سلسله جلسات تفکر قرآنی

سلسله جلسات تفکر قرآنی در تاریخ بیستم آبان ماه 1399 شروع شد.

۲۰ آبان ۹۹ ، ۰۸:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰